Főnix csarnok

Áttekintő térkép

A négyszintes, téglalap alapú csarnok Debrecen északkeleti részén helyezkedik el, a 4-es főút – a Kassai út és a Zákány utca sarkán. Az épület közvetlen környezete parkosított, távolabb parkolóhelyeket alakítottak ki, kerítés nincs, az utcáról megközelíthető.
A földszinten található a küzdőtér, amely programtól függően nézőtérré is átalakítható. Körülötte pedig körbejárható szűk folyosó visz a technikai helyiségekbe, öltözőkbe, stb.
Az épület nyugati oldalán kapott helyett egy multifunkciós terem, amely kívülről is megközelíthető.
Az első és második szinten található a nézőtér nagy része, lehajtható ülésekkel, a falak mentén vizesblokkokkal és büfékkel. A főbejárat az első emeletre nyílik, a déli falon.
A harmadik emeleten kapott helyett a VIP szektor, 15-15 üvegfalú skybox-szal. A déli fal mentén további ülőhelyek és kiszolgáló egységek vannak.
A pinceszinten egy összekötő folyosó vezet a szomszédos rendezvényépületbe, amely az északkeleti lépcsőn át érhető el.
A földszint és az 1. emelet körbejárható (a technikai dolgozók számára), a 2. és a 3. szinteken U alakban haladhatunk végig.
A lelátókon a szektorok számozása háromféle betűvel, illetve kétjegyű számmal történik. A B, J, K jelzések bal, jobb, illetve közép elhelyezkedését jelölik a küzdőtérhez képest. A B jelzésű ülőhelyek a főbejárattól balra, vagyis a nyugati fal mentén kaptak helyet. A J jelzésű szektorok, a főbejárattól jobbra, vagyis a keleti fal mentén találhatóak. A K jelzésű helyek a déli-, illetve az északi fal mentén is lehetnek, rögtön a főbejáratnál, vagy a vele szemben lévő oldalon.
A kétjegyű szám első tagja mutatja a szintet (pl. B01 földszint, B11 1. emelet, B21 2. emelet). A földszinten lévő ülőhelyek mobilak, a küzdőtér rendezésétől függően vannak jelen.
A második szám a szinten való elhelyezkedést mutatja, amely a déli, bejárati faltól indul. A számozás a földszinten és az 1. emeleten egy-egy oldalon további 4-4 szektorra bontja az ülőhelyeket, a 2. emeleten oldalanként 6-6 szektort találunk. Vagyis a J11 szektort a főbejárathoz közel, a délkeleti sarokban keressük, a J13-t pedig a keleti fal közepén.
A szektor beazonosítása mellett a sor és a megfelelő szék megtalálására is szükség van. A sorok számozása felülről lefelé csökkenő sorrendben történik. A sorok számát a mellette lévő korláton jelzik, sík formában. Az ülőhelyek számozása pedig az északnyugati sarok felől indul; a lépcsősorok megszakítják a folytonosságot, ezeket követően újra indul a számozás. A székek számát a felhajtott ülőfelületen, vagy a széktámlán síkban helyezték el. A 3. emeleten a nyugati és a keleti fal mentén végig VIP páholyok vannak, ezért itt a számozás máshogyan alakul. 3 sorban alakítottak ki lehajtható ülőhelyeket a déli fal mentén.

A szintek közötti átjárást négy lépcsőház és 4 lift biztosítja a látogatók számára, melyek az épület négy sarkában kaptak helyet - mind a négy szint elérhető általuk. A lépcsősorok közrefogják a lifteket. A téglalap alapú épület délnyugati sarkában van az A jelű lépcsőház, a délkeletiben a B jelű, az északnyugatiban a C jelű, az északkeletiben pedig a D jelű lépcsőház kapott helyet.
A felvonók jobb oldali hívógombbal vannak ellátva, a belső gombsor a bal oldalon van. A gombokon tapintható jelzés nincs, de a szintek jelzőgombjai jól lokalizálhatók, alsó részük kiemelkedik a panel felületén. Bal felső gomb a 2, mellette a 3, 2 alatt a földszint, mellette pedig az 1 gomb van. A fenti négy gomb alatt P jelzéssel találjuk a pinceszint hívóját, itt az ajtó a szemben lévő oldalon nyílik. Megnyomás után a gombok szélei fényjelzést kapnak. A lift hangjelzést ad az érkezésnél, a szinteket nem mondja be.
A lépcsőházak ajtóval lezártak, mivel az épület külső sarkain helyezkednek el, ezért természetes fényt is kapnak. A lépcsőházak felületei szürke színűek, a lépcsőfokok teljes járófelülete érdes csúszásgátló réteggel van ellátva. A földszint és 2. emelet között szélesebbek a lépcsősorok, középen és a falak mentén is el vannak látva korláttal. A 2. és a 3. emelet között szűkebb a lépcsősor, kétoldali korláttal ellátott. A lépcső balra kanyarodó, kétpihenős.

A csarnok belsejében tapintható vezetősáv segíti a közlekedést. A hármas vonalmintából álló, érdes fémcsík jól követhető a sima járófelületen. Fém színe nem ad kontrasztot a szürke járófelületen. A földszinten a bejáratoktól a nézőtérre vezet, a többi szinten a közlekedőkön végighalad, megszakadással jelezve az elágazásokat. Lokalizálhatóak segítségével a kijáratok, a szektorok lépcsősorai, mosdók, lépcsőházak, ruhatárak, taktilis térképek. Pöttyözött mintázatú figyelmeztető sávok jelzik a szintkülönbséget, vagyis a szektorok ülőhelyeihez vezető lépcsősorokat. A fémszínű felület színben nem, de tapintásban könnyen megkülönböztethető.
A csarnokban való közlekedést tapintható térképek is segítik, melyeket minden szinten, a bejáratoknál, a lépcsőházakban és folyosókon helyeztek el. A térképek Braille felirattal vannak ellátva, lokalizálásukat a vezetősáv is segíti.
Funkció és irányjelző táblák is segítik a tájékozódást az épületben, ezek Braille felirattal ellátottak, az ajtók jobb oldalán, kilincs magasságban helyezték el őket. A feliratok kétnyelvűek, angolul is tájékoztatnak, fehér alapon kék színűek.
A csarnok közlekedő részei felülről kapnak erős fényű megvilágítást. A közlekedők falai mentén akadályok nincsenek, a fal fehérre festett, sima felületű, jól követhető. A beltéri ajtók sötétszürkék, a lépcsőház ajtók pedig élénk kékek, erős kontrasztot képeznek a fehér fallal. A nézőtér székei szintén kék színűek, jól lokalizálhatóak a szürke felületek között.
A mentális térkép átlagos kiépítési ideje 30 perc.